Deschiderea expoziției INTERARTeast, Piața Bolyai nr. 5, Târgu Mureș, 1996. În poză (de la dreapta la stânga): Adrian Șerban Chira, Adrian Guța, Alexandru Chira, Maxim Dumitras, József Bartha, József Bob (Bumbi), Mariana Șerban, Gheorghe Mureșan, Strejac Florin.
INTERARTeast – Atelier Deschis
21 September 1996 29 September 1996

„Proiectul INTERARTeast s-a născut dintr-o realitate a artei contemporane. Mă gândesc la acea tendință conform căreia s-a produs finit spre arta ca proces. Fenomenul nu interesează doar ca mutație în mentalitatea creatorului, ci și prin consecințele pe care le are în planul raporturilor dintre artist și receptor (critic, public). (…) În septembrie 1996, de-a lungul unei săptămâni, s-a desfășurat la Târgu Mureș un ”simpozion de artă contemporană”, care a oferit posibilitatea comunicării într-un interval de timp dat între artiști angajați în paralele eforturi creatoare. (…) Regimul ”ateliereloe deschise” creează premisele unui dialog mai aprofundat. Criticul, publicul, pot urmări pas cu pas demersul artistic. (…) Însumând faptele dar și realitățile impalpabile, realizarea de prim plan a fostcomunicarea, experiența personală topită în cea colectivă în unitatea de timp și spațiu. (…) O altă coordonată de actualitate pe care s-a înscris manifestarea în discuție a fost aceea a ”coexistenței limbajelor”. Pe de o parte, unele puneri individuale în operă îmbinau pictura, sculptura, obiectualul, la care ar fi de adăugat sincretismul instalaționismului; pe de altă parte, ansamblul expunerii îngloba tolerant moduri de exprimare plastică tradițională și soluții mai noi (până la secvențierea fotografică a unei performanțe și filmarea cu video camera).” – Adrian Guță