Kiállitásmegnyitó, Kikapcsoltan, Kultúrpalotai kiállítóterem, Marosvásárhely, 2000. A képen látható (balról jobbra): Julia Deutsch (az Európai Unió küldötte), Bartha József (a kiállítás kurátora), Dr. Beke László (művészettörténész), Anghel Judit (művészettörténész).
Kikapcsoltan – Médiaművészeti kiállítás
2000 November 24 2000 December 13

Hétköznapjaink legtöbbet használt gesztusa a ki- és bekapcsolás. Mit értünk, mit érthetünk az alatt a helyzet alatt, hogy „kikapcsoltan”? Azon kívül, hogy naponta különböző technikai apparátusokat ki-be kapcsolunk, lehet-e kikapcsolt helyzetről beszélni akkor, amikor a hétköznapi állapot helyett egy transzcendens helyzettel találkozunk? A kérdés továbbgondolható. A piknolepszia, levitáció vagy akármilyen más transzcendens állapot ki- vagy bekapcsolt helyzet? Amikor kikapcsolunk, akkor első látásra úgy néz ki, hogy valaminek a működését megszakítjuk egy meghatározott időre. Vajon a kikapcsolás egy aktivitás megszüntetését vagy elindítását vonja maga után? A két aktív állapot között passzív állapot létezik, vagy a kikapcsolt helyzet is lehet aktív? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a KIKAPCSOLTAN kiállítás a médiaművészet kontextusában és annak sajátos eszközeivel. – Bartha József
A „kikapcsoltan” jelző elsősorban egy, az automatizmusainkból kizökkentő helyzetre utal. Egyfajta fogalmi „zökkenő”, mely gondolkodásunkat, percepcióinkat kimozdítja a szokásos mederből, arra késztetve, hogy új szempontok szerint figyeljük a mindennapi valóságot. A „kikapcsoltság” vonatkozhat a technikai apparátusok nyugalmi állapotára vagy két üzemeltetési folyamat közötti intervallumra. Értelmezése lehet jelképes is, így jelentheti a technikai eszközöknek a szokásostól eltérő használatát vagy ezek tulajdonságainak átvitelét más médiumokba. Vagy egyszerűen a technikai instrumentumokkal való együttélésünkről való elmélkedést. – Angel Judit