07 June 2024 17 July 2024

Unul dintre obiectivele programului B5 Studio AiR 2024 este să se concentreze pe caracteristicile și spiritul local, în timp ce altul este să extindă cadrul programelor de rezidență și să facă vizibile diferite modele de colaborare. În acest context, se realizează expoziția Cătălinei Nistor, prima artistă rezidentă invitată a programului. Reflectând asupra unei teme care a preocupat-o personal, aceasta pune bilingvismul, prevalent în Transilvania și Târgu Mureș, în centrul practicii sale artistice și al procesului său de învățare. În timpul șederii sale de cinci săptămâni, Cătălina Nistor a obținut o perspectivă superficială asupra vieții de zi cu zi a populațiilor locale maghiare și române, care trăiesc împreună sau alături una de cealaltă.

Lucrările create în timpul programului de rezidență sunt bazate pe text și sunet, organizate în patru unități în jurul intereselor sale actuale – școala, anii ’90, arta și războiul – privite prin prisma cadrelor conceptuale autoritare. Nistor mai degrabă desenează decât scrie textele, însă practica sa nu poate fi comparată cu caligrafia.
Cu ocazia deschiderii, în spațiul de expoziție mai mare dintre cele două galerii B5 vor fi expuse lucrările realizate în timpul programului de rezidență. În spațiul mai mic, participanții pot continua să se alăture platformei de reacție și solidaritate, creată de artistă și curatorii săi cu ocazia protestului național al instituțiilor culturale anunțat pentru Noaptea Muzeelor. De asemenea, pot contribui la proiectul artistei de învățare a limbii maghiare, sugerând cuvinte pe care le consideră importante în propriile lor profesii.
Ágnes-Evelin Kispál & Attila Kispál

*Proiectul este co-finanțat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.
06 May 2024 15 November 2024
După turnura curatorială, conținutul artistic este creat și mediatizat la mai multe nivele.
Curatorul își asumă un rol mai creativ și mai activ în realizarea artei – lucrând nu din afara procesului artistic, ci dintr-o perspectivă internă. Iar artistul, care a fost mult timp propriul curator, precum și organizator pentru alți artiști, conținuturi și platforme, își găsește mereu roluri noi. Deși arta contemporană iese din contextul expoziției, ea nu renunță la formele sale originale de realizare, iar colaborarea este un motiv recurent.
Acest set complex de relații este cel pe care programul AiR 2024 al B5 Studio încearcă să îl surprindă. Pe lângă cadrul tradițional al programelor de rezidență, scopul nostru este de a explora diferite modele de colaborare.

Ideea noastră de bază este că dialogul și colaborarea deschid posibilități pentru părți de a transcende contextul (1+1= MULT).
Bartha József és Ungvári-Zrínyi Kata