Rólunk

Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy konceptuális alapokról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában. Az alapítvány fő célja a helyi művészeti életnek a nemzetközi és európai kultúra folyamatába való csatlakoztatása, különös tekintettel a kivándorolt és külföldi művészekkel való kapcsolattartásra a és a helyi társadalmi viszonyok tematikus feldolgozására.
Az ARTeast Alapítvány tevékenysége egyéni és csoportos kiállítások, médiaművészeti bemutatók, művészeti intervenciókat is magába foglaló események, szimpóziumok szervezésében valósulnak meg, 2012 óta többnyire a Magma Kortárs Médium Egyesülettel a Minitremu Egyesülettel szorossan együtt müködve.

A B5 STUDIÓ HELYSZÍNE
A Bolyai tér 5 szám alatt levő marosvásárhelyi régi vármegyeháza barokk stílusú, kétszintes épület a Bolyaiak terén mely 1745–1943 között Marosszék illetve Maros Torda Vármegye székházaként szolgált. Az épület legrégebbi része valószínűleg már a 17. században állt. Egy részét Szalai György birtokolta, akit 1711-ben felségsértés vádjával elítéltek, tulajdonát pedig Marosszék vármegye sajátította ki. Az épület fennmaradó részét a vármegye megvásárolta, azonban kicsinek és alkalmatlannak bizonyult a hivatalok számára, ezért 1744–1745 között kibővítették. 1838-ban a vármegye megvásárolta a szomszédos telket a Református Kollégiumtól és egy további szárnyat építettek az épülethez, melyet 1842-ben vettek használatba. (Keresztes Gyula – Marosvásárhely régi épületei) Az épület jelenleg a Romániai Képzőművészek Szövetsége marosvásárhelyi fiókja műtermeinak ad otthont.